OBWIESZCZENIE Burmistrza Piwnicznej-Zdroju z dnia 28.11.2023 r.

Piwniczna – Zdrój, dnia 28 listopada 2023 roku

Znak: GL.6151.3.2023

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Piwnicznej-Zdroju

Na podstawie art. 42b ust.1e Ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 r., poz. 1082 ze zm.) oraz art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775) Burmistrz Piwnicznej – Zdroju zawiadamia że:

książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, na terenie obwodu łowieckiego nr 230 – Ośrodek Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Piwniczna, obowiązuje w formie elektronicznej. Udostępnianie informacji z książki ewidencji, odbywa się na podstawie wniosku, stanowiącego załącznik do niniejszego obwieszczenia, złożonego na adres piwniczna@krakow.lasy.gov.pl bądź w siedzibie nadleśnictwa: ul. Zagrody 32, 33-350 Piwniczna-Zdrój.

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju

Dariusz Chorużyk

Pobierz:

Kalendarz wydarzeń

KOLEJE MAŁOPOLSKIE
Facebook
Dzień Dobry TVN. Turystyczny Szlak Uzdrowisk Małopolski 17.08.2019 r.
TMP
W KRAJ PIWNICZNA
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: