MIESZKAŃCU! Zgłoś się do debaty nad raportem o stanie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój za rok 2023

Na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) w terminie do 31 maja Burmistrz zobowiązany jest przestawić Radzie Miejskiej raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie jego działalności w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady i budżetu obywatelskiego.

Zgodnie z powyżej wskazanym przepisem Rada rozpatruje raport sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę, w której radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

W debacie głos zabrać mogą również mieszkańcy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ustawie składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Powyższe zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Wzór zgłoszenia do pobrania na stronie www.piwniczna.pl oraz w biurze Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju pok. 10. 

Sesja Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju, na której rozpatrywany będzie raport odbędzie się 27 czerwca 2024 r. Treść raportu oraz formularz zgłoszenia do debaty do pobrania poniżej.

W razie pytań kontakt pod nr tel. 18 446 40 19 wew. 43

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Monika Dominik

Pobierz:

Kalendarz wydarzeń

TMP
Facebook
Dzień Dobry TVN. Turystyczny Szlak Uzdrowisk Małopolski 17.08.2019 r.
KOLEJE MAŁOPOLSKIE
W KRAJ PIWNICZNA
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: