Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierchomla Wielka i Wierchomla Mała - etap III,IV,V

dodano: 22.09.2020

Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój przystępuje do realizacji  operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, obje tego PROW na lata 2014-2020,

Tytuł operacji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierchomla Wielka i Wierchomla Mała - etap III,IV,V

Cel Operacji:  Wspieranie lokalnego rozwoju w miejscowości Wierchomla Wielka i Wierchomla Mała  i poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej na wskazanym obszarze. Zakres wniosku zostanie wykonany zgodnie ze wskaźnikami ujętymi w umowie o przyznanie pomocy.

Wartość projektu:  3 726 070,50 zł,

Wartość dofinansowania: 1 893 055 zł

Kalendarz wydarzeń

Urząd Statystyczny w Krakowie
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
Stabilizacja osuwiska Witkowskie
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK
RODO
BIP 130000
BIP Zamówienia

Na skróty: