ZEAS: Ogłoszenie dot. stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023

Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piwnicznej-Zdroju informuje, że wnioski można pobrać w ZEAS od 16 sierpnia 2022 r. (pojemniki z wnioskami oraz drukami oświadczeń na stole przy wejściu do UMiG) i ze strony internetowej UMiG zakładka ZEAS www.piwniczna.pl bądź w danej szkole na ternie MiG Piwniczna-Zdrój. 

Druki dodatkowe dot. działalności gospodarczej, zakupu podręczników używanych oraz katalog wydatków są dostępne na stronie internetowej do pobrania. Wnioski należy podbić w szkole, do której dane dziecko uczęszcza (dodatkowo zaświadczenie szkoła średnia), uzupełnić o wszelakie wymagane dane wraz z podpisami oraz niezbędne zaświadczenia. Wszelkie braki we wnioskach, jeśli wynikną w trakcie rozpatrywania będą skutkować wezwaniem do uzupełnienia z art. 64 §2 KPA a ich brak będzie skutkował pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. Tak, więc, wszystkich ubiegających prosi się o składanie kompletnych i wypełnionych wniosków celem sprawnego i szybkiego przebiegu załatwiania sprawy.

Wniosek na dziecko/dzieci uczące się należy pobrać z pojemników wraz z oświadczeniami i wypełnione złożyć na dziennik podawczy ZEAS w terminie do 15 września 2022r. do 15:00.  W pierwszej kolejności będą przyjmowane wnioski natomiast faktury należy składać w terminie wyznaczonym w oświadczeniu stanowiącym załącznik do wniosku.

Pobierz:

Kalendarz wydarzeń

Folder Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
FESTIWAL BIEGÓW
Facebook
Dzień Dobry TVN. Turystyczny Szlak Uzdrowisk Małopolski 17.08.2019 r.
TMP
W KRAJ PIWNICZNA
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: