Zakup paliwa stałego po preferencyjnej cenie - złóż wniosek

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) Burmistrz Piwnicznej-Zdroju informuje o przystąpieniu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.

Zakupu węgla będzie można dokonać po złożeniu wniosku, którego wzór jest dostępny poniżej:

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Piwnicznej-Zdroju Rynek 20 (pokój nr. 2 lub 6)

Do zakupu węgla uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki otrzymania dodatku węglowego.

Według ww. ustawy do zakupu preferencyjnego nie jest uprawniony wnioskodawca, ani żaden z członków jego gospodarstwa domowego, który nabył paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na lata 2022/2023 po cenie niższej niż 2 000,00 zł brutto za tonę.

Osoba fizyczna w gospodarstwie domowym będzie mogła nabyć węgiel w dwóch partiach:

  • 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r.
  • 1,5 tony od 1 stycznia do 30 kwietnia  2023 r.

Informujemy, że Gmina może dokonać zakupu węgla na poziomie 1 500,00 zł brutto za tonę, a następnie sprzedać mieszkańcom po cenie nie wyższej niż 2 000,00 zł brutto za tonę.  Do tej ceny nie wlicza się jednak kosztów transportu do danego gospodarstwa domowego.

Wszelkie informacje, dotyczące dystrybucji węgla, a w szczególności ostatecznej ceny za tonę oraz dostępnego sortymentu, będą na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej Gminy.

Kalendarz wydarzeń

FESTIWAL BIEGÓW
KOLEJE MAŁOPOLSKIE
Folder Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
Facebook
Dzień Dobry TVN. Turystyczny Szlak Uzdrowisk Małopolski 17.08.2019 r.
TMP
W KRAJ PIWNICZNA
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: