Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej w miejscowości Łomnica-Zdrój podpisana

Odpowiadając na potrzeby mieszkańców, w dniu 27 lipca br. w obecności Burmistrza Piwnicznej-Zdroju Pana Dariusza Chorużyka, Radnych Łomnicy-Zdrój Pani Marii Adamuszek i Pana Bronisława Rusiniaka oraz Sołtysa Pana Łukasza Jarzębaka została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wodociągowej oraz budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łomnica-Zdrój przez Dyrektora MZGKiM – Pana Andrzeja Górskiego z firmą F-PROJEKT, reprezentowaną przez Pana Marka Fijałkowskiego.

Zakres zadania obejmuje:

  • przebudowę istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Łomnica-Zdrój,
  • budowę nowej sieci wodociągowej na osiedlu Stelmachy,
  • system monitoringu sieci wodociągowej,   obejmujący ciągły pomiar parametrów ciśnienia oraz wielkości przepływu w 8 komorach pomiarowych,
  • budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (obejmujący osiedla: Serwoniec, Sutory, Toczki, Duże Maryniaki, Fiedory, Wnęki, Żywczaki, Wargulce, Nad sklepem, Chowańce, Pustki).

Przystąpienie do realizacji powyższego zadania pozwoli rozwiązać wieloletnie problemy związane z występowaniem częstych awarii na sieci wodociągowej jak również pozwoli rozwiązać problem z występującym brakiem wody na osiedlu  Stelmachy. 

Natomiast projekt kanalizacji sanitarnej zmierza do uregulowania gospodarki ściekowej, co w rezultacie przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia i poprawy środowiska na terenie Łomnicy-Zdroju.

Projektowanie realizowane będzie etapowo umożliwiając, po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, przystąpienie do wykonania robót budowlanych dla tego etapu.

Kalendarz wydarzeń

Folder Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
FESTIWAL BIEGÓW
Facebook
Dzień Dobry TVN. Turystyczny Szlak Uzdrowisk Małopolski 17.08.2019 r.
TMP
W KRAJ PIWNICZNA
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: