OGŁOSZENIE Burmistrza i MKRPA w Piwnicznej-Zdroju

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju i Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piwnicznej-Zdroju zapraszają instytucje, stowarzyszenia, organizacje z terenu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój do zgłaszania propozycji zadań do realizacji w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.

Wnioski należy składać w terminie do 10 grudnia 2021 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju

Zasady oraz tryb składania i rozpatrywania wniosków, a także wzory dokumentów określa Zarządzenie nr OA-181/2021 Burmistrza Piwnicznej-Zdroju z dnia 1 października 2021 r.  

Do pobrania

Kalendarz wydarzeń

Folder Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
FESTIWAL BIEGÓW
Facebook
Dzień Dobry TVN. Turystyczny Szlak Uzdrowisk Małopolski 17.08.2019 r.
TMP
W KRAJ PIWNICZNA
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: