Oficjalny odbiór nowo budowanego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Piwnicznej-Zdroju w Kosarzyskach

W dniu 23.11.2022 r. dokonano odbioru kończonego realizację zadanie pod nazwą: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Piwnicznej-Zdroju w Kosarzyskach. Zadanie realizowano przy pomocy finansowej z budżetu Województwa w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS” w 2022.

W odbiorze Uczestniczyli: Pana Dariusz Chorużyk - Burmistrz Piwnicznej-Zdroju, Pan Adam Musialski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju, Pan Marian Dobosz – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Piwnicznej-Zdroju, Pani Urszula Sikorska – Dyrektor ZEAS w Piwnicznej-Zdroju, Pan Janusz Liptak - Inspektor Nadzoru, Pan Józef Wójcik Wykonawca Firma Kompleks-Bud Józef Wójcik, Pan Stanisałw Myjak - Kierownik Budowy, Przedstawiciele Rady Rodziców, Nauczycieli oraz Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Piwnicznej-Zdroju.

  • Wartość zadania: 429 131,37 zł
  • Dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego: 125 320 ,00
  • Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: 53 374,05
  • Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w zakresie uprawiania kultury fizycznej: 166 157,46 zł
  • Środki własne: 84 279,86 zł

Kalendarz wydarzeń

FESTIWAL BIEGÓW
KOLEJE MAŁOPOLSKIE
Folder Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
Facebook
Dzień Dobry TVN. Turystyczny Szlak Uzdrowisk Małopolski 17.08.2019 r.
TMP
W KRAJ PIWNICZNA
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: