Gospodarskim okiem Burmistrza po inwestycjach na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój

1. Trwają roboty budowlane realizowane w ramach pozyskanych środków    z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Na drodze w kierunku osiedla Trześniowy Groń wykonano nawierzchnię betonową na długości 300 [m],  a na drodze w kierunku osiedla Piwowarówka wykonano nawierzchnię betonową na długości 1670 [m].

2. W ramach pozyskanych środków z FOGR wykonano nawierzchnię betonową 300 [m] na drodze w kierunku osiedla Magóry

3. Trwają prace związane z budową dróg rowerowych wraz z infrastrukturą w gminie Piwniczna-Zdrój celem wprowadzenia zmian w mobilności miejskiej prowadzących do zmniejszenia emisji CO w ramach  pozyskanych środków z Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM)  Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski-SPR.

Kalendarz wydarzeń

FESTIWAL BIEGÓW
KOLEJE MAŁOPOLSKIE
Folder Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
Facebook
Dzień Dobry TVN. Turystyczny Szlak Uzdrowisk Małopolski 17.08.2019 r.
TMP
W KRAJ PIWNICZNA
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: