Debata nad raportem o stanie gminy 28.06.2022 r. (wtorek). Pobierz: Raport za rok 2021 i zgłoszenie do debaty

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY

Na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) w terminie do 31 maja Burmistrz zobowiązany jest przestawić Radzie Miejskiej raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie jego działalności w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady i budżetu obywatelskiego.

Zgodnie z powyżej wskazanym przepisem Rada rozpatruje raport sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę, w której zabrać głos mogą również mieszkańcy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ustawie składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami, co najmniej 20 osób. Powyższe zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Sesja Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju, na której rozpatrywany będzie raport odbędzie się 28 czerwca 2022 r. Treść raportu oraz formularz zgłoszenia do debaty do pobrania poniżej.

W razie pytań kontakt pod nr tel. 18 446 40 43 wew. 43

Przewodniczący Rady Miejskiej

Adam Musialski

Pobierz:

Kalendarz wydarzeń

Folder Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
FESTIWAL BIEGÓW
Facebook
Dzień Dobry TVN. Turystyczny Szlak Uzdrowisk Małopolski 17.08.2019 r.
TMP
W KRAJ PIWNICZNA
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: