Czym oddychają mieszkańcy Mogilan i Czernichowa? Podsumowanie pierwszego etapu akcji „Małopolska bez smogu”

Od 12 do 23 listopada sprawdzaliśmy, jakim powietrzem oddychają mieszkańcy Czernichowa i Mogilan. Podczas całego okresu prowadzenia pomiarów, norma dobowa stężenia pyłu PM10 (50 µg /m3) została przekroczona tylko jeden raz w Czernichowie (14 listopada), natomiast zaobserwowano duże wahania dobowe w stężeniach pyłu PM10. Najwyższe stężenia notowano popołudniami i nocą, co jest ściśle związane z wykorzystywaniem paliw stałych do ogrzewania domów. Maksymalna wartość stężenia średnio godzinowego wynosiła w Czernichowie - 114 µg/m3 (średnia z godzin 16:00-17:00) a w Mogilanach - 65 µg/m3 (średnia z godzin 17:00-18:00 oraz 18:00-19:00).
 
W obu miejscowościach poza godzinami podwyższonych stężeń w nocy, jakość powietrza utrzymywała się - według indeksu CAQI - w granicach poziomu „dobry”. Średnie stężenie za cały okres pomiarowy dla Czernichowa wyniosło 35 µg/m3 , a dla Mogilan - 27 µg/m3 . Trzeba jednak podkreślić, że od 18 listopada do ranka 21 listopada obserwowaliśmy względnie niskie stężenia PM10 w całej Małopolsce.
 

Dodatkowo w Czernichowie ustawiona została specjalna instalacja - kilkumetrowy model ludzkich płuc wykonany z białej, przepuszczalnej materii. Podczas akcji płuca „oddychały” przepuszczanym przez nie powietrzem i filtrowały zawieszone w nim zanieczyszczenia. Wystarczy porównać zdjęcia instalacji z kolejnych dni akcji, aby – mimo względnie niewielkich poziomów przekroczeń stężenia pyłu PM10 - zobaczyć zmianę koloru płuc spowodowaną osadzającym się na nich pyłem zawieszonym. To dobitnie pokazuje, jaki wpływ na zdrowie ma oddychanie zanieczyszczonym powietrzem.

W latach 2017-2020 na obszarze Małopolski zlikwidowano 51,3 tys. kotłów i pieców wykorzystujących paliwa stałe. W Czernichowie w tym okresie wymieniono 339 niskoemisyjnych źródeł ciepła, w Mogilanach – 252, ograniczając w ten sposób emisję pyłów zawieszonych MP10 o odpowiednio 12,75 i 12,4 ton.

W kolejnym etapie akcji ”Małopolska bez smogu”, od 24.11 do 6.12 przenośne pyłomierze badać będą jakość powietrza na Podhalu – w Czarnym Dunajcu i Nowym Targu. W Nowym Targu stanie też mobilny model płuc. Wyniki pomiarów śledzić można na stronie www.radiokrakow.pl.

Organizatorzy akcji:

  • Radio Kraków
  • Polski alarm Smogowy

Partner główny:

  • EkoMałopolska

 

Akcja prowadzona we współpracy z gminami: Mogilany, Czernichów, Nowy Targ, Czarny Dunajec, Krynica-Zdrój i Piwniczna-Zdrój.

fot. Agnieszka Smaga z Urzędy Gminy Czernichów, Czernichowski Alarm Smogowy

17.11.2021 17.11.2021
18.11.2021 18.11.2021
19.11.2021 19.11.2021
22.11.2021 22.11.2021
Czernichów - stężenia dobowe pyłu PM10 Czernichów - stężenia dobowe pyłu PM10
Czernichów - stężenia średnie godzinowe pyłu PM10 Czernichów - stężenia średnie godzinowe pyłu PM10
Mogilany - stężenia dobowe pyłu PM10 Mogilany - stężenia dobowe pyłu PM10
Mogilany - stężenia średnie godzinowe pyłu PM10 Mogilany - stężenia średnie godzinowe pyłu PM10
Czernichów 23.11.2021 Czernichów 23.11.2021

Kalendarz wydarzeń

Folder Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
FESTIWAL BIEGÓW
Facebook
Dzień Dobry TVN. Turystyczny Szlak Uzdrowisk Małopolski 17.08.2019 r.
TMP
W KRAJ PIWNICZNA
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: