Piwniczanie ze smutkiem przyjęli wiadomość o śmierci śp. Mariana Cyconia, Naczelnika Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w latach 1979 – 1988

WSPOMNIENIE

Marian Cycoń objął Urząd Naczelnika w końcówce PRL-u, ale dekada przypadła Mu z trudnym czasem stanu wojennego. Był prawdziwie dobrym gospodarzem, choć w sprawowaniu władzy musiał pokonywać liczne ograniczenia, omijać przeszkody, łamać bariery – to zręcznie robił.  Z czasów Naczelnika Cyconia przypomnieć należy inwestycje w postaci zakopanych wodociągów i kanalizacji z oczyszczalnią i przepompownią ścieków oraz nowych dróg, mostów i chodników. Dał też początek budowie dróg dojazdowych do licznych gospodarstw położonych wysoko w górach z udziałem tamtejszych mieszkańców aktywizując liczne czyny społeczne. W swoich działaniach usilnie zabiegał o budowę bloków mieszkalnych, to wtedy powstało dzisiejsze „Uwrocie”.  Do pamiętnych Jego inwestycji należy Szkoła Podstawowa w Łomnicy-Zdroju. We współpracy z krajowymi przedsiębiorstwami i dużymi zakładami pracy powstawały na naszym terenie niemal wszystkie domy wczasowe, ośrodki wypoczynkowe i rekreacyjne. Był zwolennikiem przedsiębiorczości, inicjatorem rozwojowych przedsięwzięć oraz sportowego i turystycznego zagospodarowania.

Na co dzień był zwykłym człowiekiem, dobrym, uczynnym i otwartym na drugiego. Starsi pamiętają ówczesny dziwny podział na klasy społeczne – On umiał z każdym rozmawiać i słuchać, a wszystkich rozumiał i potrafił zrozumieć.  Zawsze zatroskany o dobro mieszkańców, gminne mienie i piękno każdego zakątka piwniczańskiej ziemi. Nie był naszym mieszkańcem, ale zawsze podkreślał tutejsze pochodzenie.  Z tej też racji i pierwszych kierowniczych doświadczeń nigdy nie zapomniał o Piwnicznej. Szczególnie, kiedy sprawował mandat Posła na Sejm RP wspomagał prace burmistrzów, swoich następców w samorządzie gminnym.

Z powagą oddajemy należną Mu cześć i pamięć.

Żonie, córce i synowi oraz najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Śp. Marianie żegnamy Cię, odpoczywaj w pokoju.

Samorząd Piwnicznej-Zdroju,

Burmistrz oraz emeryci i pracownicy Urzędu Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju.

Msza Święta Żałobna odbędzie się 23.11.2020 r. o godz. 14:00 w Kościele Parafialnym pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Barcicach. Wprowadzenie ciała do Świątyni nastąpi o godz. 13:20. O godzinie 13:00 różaniec w intencji zmarłego. Następnie drogie nam ciało zostanie złożone w rodzinnym grobowcu na Cmentarzu Parafialnym w Barcicach.

 

 

Kalendarz wydarzeń

Dzień Dobry TVN. Turystyczny Szlak Uzdrowisk Małopolski 17.08.2019 r.
W KRAJ PIWNICZNA
Facebook
Znad Popradu
Miasta Partnerskie

Na skróty: