ZLD: OGŁOSZENIE o przetargu na sprzedaż drewna w I półroczu 2022 r.

OGŁOSZENIE

o przetargu na sprzedaż drewna w I półroczu 2022 r.

ZAKŁAD LEŚNO-DRZEWNY

33-350 PIWNICZNA - ZDRÓJ, KOSARZYSKA 19

tel./fax. 18 - 446 40 44

zaprasza do składania ofert na zakup surowca drzewnego

 

1. Tryb przetargu: przetarg nieograniczony ofertowy

2. Przedmiot przetargu:

  • drewno wielkowymiarowe iglaste – 1300 m3
  • drewno wielkowymiarowe liściaste – 400 m3
  • drewno średniowymiarowe iglaste (S2b) – 80 m3
  • drewno średniowymiarowe iglaste (S2a) – 190 m3

3. Termin sprzedaży: Luty - Czerwiec 2022 r.

4. Termin i miejsce składania ofert:

  • Do dn. 27. 01. 2022 r. do godz. 8:30
  • Zakład Leśno-Drzewny Piwniczna - Zdrój, Kosarzyska 19

5. Termin i miejsce otwarcia ofert:

  • Dnia 27. 01. 2022 r. godz. 9:00
  • Zakład Leśno-Drzewny Piwniczna – Zdrój, Kosarzyska 19

6.Specyfikację warunków przetargu na sprzedaż drewna” można otrzymać w biurze Zakładu Leśno – Drzewnego w dni robocze w godz. 8:00 – 14:00, oraz dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Piwnicznej - Zdroju www.piwniczna.pl

 

Pobierz:

Kalendarz wydarzeń

Folder Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
FESTIWAL BIEGÓW
Facebook
Dzień Dobry TVN. Turystyczny Szlak Uzdrowisk Małopolski 17.08.2019 r.
TMP
W KRAJ PIWNICZNA
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: