Orkiestra dęta OSP

Orkiestra Dęta działa od 1928 roku i w jej repertuarze są: melodie i pieśni patriotyczne, marszowe, muzyka rozrywkowa, ludowa, religijna. Cieszy się ogromną popularnością wśród lokalnej społeczności, bowiem wzbogaca swym uczestnictwem różne imprezy lokalne, państwowe i kościelne. Członkowie Orkiestry to przede wszystkim ludzie z wielkim poczuciem odpowiedzialności i zaangażowaniem społecznym wychowani w tradycji lokalnej do której należy min. Orkiestra Dęta. Dzięki intensywnej pracy dyrygenta i wszystkich członków Orkiestra należała do wyróżniających się zespołów. Wysoko oceniano jej umiejętności i repertuar m.in:

  • w 1958-1962r. zajęła III miejsca w Powiatowych Eliminacjach Orkiestr Dętych w Nowym Sączu oraz III miejsca w Wojewódzkich Eliminacjach Orkiestr Dętych w Myślenicach.
  • 1967 r. I miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Amatorskich Orkiestr Dętych w Bolesławcu a także I miejsca w Powiatowych Eliminacjach Orkiestr Dętych w Nowym Sączu, Wojewódzkich Eliminacjach Orkiestr Dętych w Krakowie oraz Międzywojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych w Bolesławcu.
  • 1968-1978 r. II III i IV miejsca w eliminacjach powiatowych i wojewódzkich
  • 1984-1986 r. II i IV miejsca oraz wyróżnienia w eliminacjach wojewódzkich i międzywojewódzkich
  • 1987 r. III miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Amatorskich Orkiestr Dętych w Ciechanowie od 1987 – 1993 r. wielokrotnie brała udział w Wojewódzkich oraz Rejonowych Przeglądach Orkiestr Dętych.
  • 1994-1995 r. zajęła III miejsca w Rejonowych Przeglądach Orkiestr Dętych w Łącku.
  • 1997 r. III miejsce na Rejonowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Starym Sączu.

Do 1990 roku Orkiestra Dęta OSP z Piwnicznej należała do najlepszych orkiestr strażackich w kraju. Od 1994 r. była także zaliczana do grupy orkiestr młodzieżowych, bowiem znaczna część zespołu stanowiła młodzież.

Na przełomie 2004/2005 roku Orkiestra Dęta zawiesiła swoja działalność z powodu braku środków finansowych na remont starych instrumentów. W 2008 roku Orkiestra reaktywowała się, zostały zakupione nowe instrumenty, a stare poddane renowacji. Zakupiono również część umundurowania potrzebnego do prezentacji Orkiestry.

Kapelmistrzem Orkiestry jest p. Jan Jamrozowicz. Pod jego dyrygenturą Orkiestra koncertuje i bierze udział w wielu uroczystościach nie tylko na terenie Gminy Piwniczna ale i również w powiecie.

Po długiej nieobecności, na nowo zaprezentowała się na Przeglądzie Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY zdobywając zasłużone wyróżnienie.

Kalendarz wydarzeń

KOLEJE MAŁOPOLSKIE
Facebook
Dzień Dobry TVN. Turystyczny Szlak Uzdrowisk Małopolski 17.08.2019 r.
TMP
W KRAJ PIWNICZNA
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: