Orkiestra dęta OSP

Orkiestra Dęta działa od 1928 roku i w jej repertuarze są: melodie i pieśni patriotyczne, marszowe, muzyka rozrywkowa, ludowa, religijna. Cieszy się ogromną popularnością wśród lokalnej społeczności, bowiem wzbogaca swym uczestnictwem różne imprezy lokalne, państwowe i kościelne. Członkowie Orkiestry to przede wszystkim ludzie z wielkim poczuciem odpowiedzialności i zaangażowaniem społecznym wychowani w tradycji lokalnej do której należy min. Orkiestra Dęta. Dzięki intensywnej pracy dyrygenta i wszystkich członków Orkiestra należała do wyróżniających się zespołów. Wysoko oceniano jej umiejętności i repertuar m.in:

  • w 1958-1962r. zajęła III miejsca w Powiatowych Eliminacjach Orkiestr Dętych w Nowym Sączu oraz III miejsca w Wojewódzkich Eliminacjach Orkiestr Dętych w Myślenicach.
  • 1967 r. I miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Amatorskich Orkiestr Dętych w Bolesławcu a także I miejsca w Powiatowych Eliminacjach Orkiestr Dętych w Nowym Sączu, Wojewódzkich Eliminacjach Orkiestr Dętych w Krakowie oraz Międzywojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych w Bolesławcu.
  • 1968-1978 r. II III i IV miejsca w eliminacjach powiatowych i wojewódzkich
  • 1984-1986 r. II i IV miejsca oraz wyróżnienia w eliminacjach wojewódzkich i międzywojewódzkich
  • 1987 r. III miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Amatorskich Orkiestr Dętych w Ciechanowie od 1987 – 1993 r. wielokrotnie brała udział w Wojewódzkich oraz Rejonowych Przeglądach Orkiestr Dętych.
  • 1994-1995 r. zajęła III miejsca w Rejonowych Przeglądach Orkiestr Dętych w Łącku.
  • 1997 r. III miejsce na Rejonowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Starym Sączu.

Do 1990 roku Orkiestra Dęta OSP z Piwnicznej należała do najlepszych orkiestr strażackich w kraju. Od 1994 r. była także zaliczana do grupy orkiestr młodzieżowych, bowiem znaczna część zespołu stanowiła młodzież.

Na przełomie 2004/2005 roku Orkiestra Dęta zawiesiła swoja działalność z powodu braku środków finansowych na remont starych instrumentów. W 2008 roku Orkiestra reaktywowała się, zostały zakupione nowe instrumenty, a stare poddane renowacji. Zakupiono również część umundurowania potrzebnego do prezentacji Orkiestry.

Kapelmistrzem Orkiestry jest p. Jan Jamrozowicz. Pod jego dyrygenturą Orkiestra koncertuje i bierze udział w wielu uroczystościach nie tylko na terenie Gminy Piwniczna ale i również w powiecie.

Po długiej nieobecności, na nowo zaprezentowała się na Przeglądzie Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY zdobywając zasłużone wyróżnienie.

Kalendarz wydarzeń

FESTIWAL BIEGÓW
KOLEJE MAŁOPOLSKIE
Facebook
Dzień Dobry TVN. Turystyczny Szlak Uzdrowisk Małopolski 17.08.2019 r.
TMP
W KRAJ PIWNICZNA
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: