Barbara Paluch (Paluchowa) z d. Krężołek

Barbara Paluch (Paluchowa) z d. Krężołek ur. w Kobylance w Beskidzie Niskim. Art. plastyk - ASP Kraków, poetka - pisze w języku literackim, w gwarze górali nadpopradzkich i pogórzan, animatorka kultury, przez 23 lata do dzisiaj redaktor naczelna miesięcznika lokalnego „Znad Popradu”. Od urodzenia związana z Ziemią Sądecką, szczególnie z uzdrowiskami Krynicą i Piwniczną Zdrojem, gdzie mieszka od 52 lat. Członkini ZPAP, ZLP oddz. Kraków. Jest autorką 15 tomików poezji, w tym jednego dwujęzycznego, dwuczęściowego autorskiego albumu o dziedzictwie kulturowym Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój „Dar Pamięci - dawni ludzie, rodziny, dawne domy” i 3 książeczek dla dzieci, które sama ilustrowała: • Za co babcia kocha Kraków • O kwiatach i Agatce niejadce • O góralce Hanusi i panience Danusi – opowieść o dawnym dzieciństwie w górach i przyjaźni dwóch dziewczynek: Danuty Szaflarskiej i jej o 9 lat starszej piastunki Anny Kluskowej z d. Piekarczyk. Ilustratorka wielu wydawnictw poetyckich, almanachów pokonkursowych. Autorka okładek książek, projektów graficznych i scenografii oraz ponad 30 scenariuszy przedstawień dla najmłodszych. Pomysłodawczyni i organizatorka odbywających się przez 20 lat Międzynarodowych Spotkań Poezji i Muzyki Gór "Wrzosowisko", Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego "Sen o Karpatach" i trzech Międzynarodowych plenerów malarskich „Beskid pędzlem zapisany”. Zaprojektowała pomnik Zakładników Rozstrzelanych w Młodowie. W Muzeum Regionalnemu TMP znajdują się jej autorstwa dwa pastelowe portrety mieszkanek gminy: Anny z Łomnicy Zdroju i Katarzyny z Łazów. Jest laureatką głównych nagród w wielu prestiżowych polskich konkursach poetyckich. Odznaczona nagrodą Województwa Małopolskiego im. Romana Reinfussa, nagrodą im Władysława Orkana, Złotym Jabłkiem Sądeckim, nagrodą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Gloria Artis – Zasłużony dla Kultury Polskiej, nagrodą im. księdza prof. Bolesława Kumora „Sądecki Autor” przyznanym przez dzieci Orderem Uśmiechu oraz wieloma innymi. TVP pr 2 w r. 2014 nagrała o niej w cyklu ”AKTYWNI 60+” film „Wrzosowa Pani znad Popradu”

 

 

Akt Nadania "Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój" Akt Nadania "Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój"
Akt Nadania "Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój" Akt Nadania "Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój"
Akt Nadania "Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój" Akt Nadania "Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój"
Akt Nadania "Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój" Akt Nadania "Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój"

Kalendarz wydarzeń

TMP
Facebook
Dzień Dobry TVN. Turystyczny Szlak Uzdrowisk Małopolski 17.08.2019 r.
KOLEJE MAŁOPOLSKIE
W KRAJ PIWNICZNA
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: