Opłata uzdrowiskowa: Piwniczna-Zdrój

KOMUNIKAT Burmistrza Piwnicznej-Zdroju

z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej.

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju przypomina, że na terenie miasta nadal obowiązuje uchwała w sprawie opłaty uzdrowiskowej. Wszystkie osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej świadczące usługi hotelarskie zobowiązane są do pobierania opłaty uzdrowiskowej.

Inkasentem jest każdy właściciel, dzierżawca lub inny posiadacz obiektu, w którym wykonywane są usługi hotelarskie.

Opłata uzdrowiskowa jest pobierana przez inkasenta od osób fizycznych przebywających dłużej niż jedną dobę w celach zdrowotnych, wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych na terenie Piwnicznej-Zdroju.

Od dnia 1 stycznia 2021 r. opłata uzdrowiskowa wynosi 3,80 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu. Pobrane kwoty opłaty uzdrowiskowej inkasent zobowiązany jest do przekazania do kasy Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły.

Pobraną opłatę uzdrowiskową należy uregulować do kasy Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu do dnia 30 grudnia 2020 r.

Burmistrz (-) Dariusz Chorużyk

INFORMACJE OPŁATA UZDROWISKOWA:

Kalendarz wydarzeń

Folder Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
FESTIWAL BIEGÓW
Facebook
Dzień Dobry TVN. Turystyczny Szlak Uzdrowisk Małopolski 17.08.2019 r.
TMP
W KRAJ PIWNICZNA
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: