Opłata uzdrowiskowa: Piwniczna-Zdrój

KOMUNIKAT Burmistrza Piwnicznej-Zdroju

z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej.

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju  przypomina, że na terenie miasta nadal obowiązuje  uchwała w sprawie opłaty uzdrowiskowej. Wszystkie osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej świadczące usługi hotelarskie zobowiązane są do pobierania opłaty uzdrowiskowej.

Inkasentem jest każdy właściciel, dzierżawca lub inny posiadacz obiektu, w którym wykonywane są usługi hotelarskie.

Opłata uzdrowiskowa jest pobierana przez inkasenta od osób fizycznych przebywających dłużej niż jedną dobę w celach zdrowotnych, wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych na terenie Piwnicznej-Zdroju.

Od dnia 1 stycznia 2023 r. opłata uzdrowiskowa wynosi 4,50 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu. Pobrane kwoty opłaty uzdrowiskowej inkasent zobowiązany jest do przekazania do kasy Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu  w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły.

Pobraną  opłatę uzdrowiskową  należy uregulować do kasy Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu  do dnia 28 grudnia 2022 r.

Burmistrz (-) Dariusz Chorużyk

Pobierz:

 

Kalendarz wydarzeń

TMP
Facebook
Dzień Dobry TVN. Turystyczny Szlak Uzdrowisk Małopolski 17.08.2019 r.
KOLEJE MAŁOPOLSKIE
W KRAJ PIWNICZNA
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: