Opłata miejscowa: Młodów, Głębokie, Kokuszka, Łomnica Zdrój, Wierchomla Wielka, Wierchomla Mała i Zubrzyk

KOMUNIKAT Burmistrza Piwnicznej-Zdroju

z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie opłaty miejscowej.

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju przypomina, że na terenie gminy nadal obowiązuje  uchwała w sprawie opłaty miejscowej. Wszystkie osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej świadczące usługi hotelarskie zobowiązane są do pobierania opłaty miejscowej.

Inkasentem jest każdy właściciel, dzierżawca lub inny posiadacz obiektu, w którym wykonywane są usługi hotelarskie.

Opłata miejscowa jest pobierana przez inkasenta od osób fizycznych przebywających dłużej niż jedną dobę w celach  wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych na terenie miejscowości Młodów, Głębokie, Kokuszka, Łomnica Zdrój, Wierchomla Wielka, Wierchomla Mała i Zubrzyk.

Od dnia 1 stycznia 2022 r. opłata miejscowa nadal wynosi 2,30 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu. Pobrane kwoty opłaty miejscowej inkasent zobowiązany jest do przekazania do kasy Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu  w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły.

Pobraną  opłatę miejscową  należy uregulować do kasy Urzędu lub na rachunek bankowy  Urzędu  do dnia 30 grudnia 2021 r.

Burmistrz (-) Dariusz Chorużyk

Pobierz:

 

INFORMACJE OPŁATA MIEJSCOWA:

 

Wykaz inkasentów opłaty miejscowej - AKTUALIZACJA na dzień 10.12.2021 r.

I.Hotele, wille, schroniska, ośrodki wypoczynkowe i pensjonaty:

1) Hotel Wierchomla Mała 42, Piwniczna-Zdrój, Domki Wierchomla Mała 21, Piwniczna-Zdrój, Resort T12 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k, ul. Traugutta 44, Nowy Sącz.

2) OW Nad Potokiem Łomnica Zdrój 370, Trateria Poland, sp. z o.o.,  Łódź ul. Gdańska 90.

II.Pokoje do wynajęcia:

1) Chmielowska Agnieszka, Kokuszka 22.

2) Kaliński Witold, Wierchomla Wielka 127.

3) Kubacki Jerzy, Młodów 88.

4) Lelito Mariusz, Zubrzyk 50.

5) Polańska Stanisława, Łomnica Zdrój 11.

6) Tkaczyk Michał, Wierchomla Wielka 106.

Kalendarz wydarzeń

Folder Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
FESTIWAL BIEGÓW
Facebook
Dzień Dobry TVN. Turystyczny Szlak Uzdrowisk Małopolski 17.08.2019 r.
TMP
W KRAJ PIWNICZNA
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: