Krystyna Dulak

Krystyna Dulak urodz. w piwnicznej, ukończyła tech.ekonomiczne w Nowym Sączu, studiowała anglistykę w Warszawie. Wyjechała do Anglii i tam mieszka, pracuje jako stewardesa . W 1985 "Iskry" wydały jej tomik "Nadpopradzie". Krystyna Dulak pisze gwarą ojców, a bohaterowie jej epickich wierszy to ludzie zapamiętani z dzieciństwa, postacie fantastyczne zaludniające lasy, zakamarki, stare szopy, cały odchodzący niegdysiejszy świat wyobraźni i fantazji mieszkańców małego miasteczka. Otrzymała dyplom i nagrodę w turnieju "O podegrodzki ciosek" w 1981. Publikuje w prasie polonijnej w Londynie, W piśmie lokal. "Znad Popradu" zamieszczała wiersze oraz felieton gwarowy "Poczta Kundy".

Kalendarz wydarzeń

TMP
Facebook
Dzień Dobry TVN. Turystyczny Szlak Uzdrowisk Małopolski 17.08.2019 r.
KOLEJE MAŁOPOLSKIE
W KRAJ PIWNICZNA
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: