Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łomnica Zdrój „Łomniczanie"

dodano: 12.05.2016

  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łomnica Zdrój
„Łomniczanie"
33-351 Łomnica Zdrój
Prezes Stowarzyszenia - Zofia Franczak

Strona www w ramach projektu "Wszystkie drogi prowadzą do Łomnicy"

0000292214
120612196
734-32-82-065

Celem Stowarzyszenia jest realizacja następujących zadań: 

 1. Integracja społeczności lokalnej działających głównie w sferze turystycznej.
 2. Tworzenie i rozwój usług turystycznych wokół lokalnych atrakcji turystycznych.
 3. Promocja działania obszaru działania stowarzyszenia.
 4. Gromadzenie i aktualizacja informacji o atrakcjach i służbach turystycznych.
 5. Wspieranie rozwoju lokalnej turystyki i agroturystyki.
 6. Inicjowanie opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej.
 7. Prowadzenie moritoringu w zakresie turystyki.
 8. Współpraca z Urzędem Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój oraz innymi instytucjami i jednostkami samorządu terytorialnego w tym z Regionalną Organizacją Turystyczną.
 9. Rozwój ochrony środowiska.
 10. Współpraca przygraniczna.
 11. Rozwój różnych dyscyplin sportu oraz stałe podnoszenie jego poziomu.
 12. Organizowanie rozwoju kultury fizycznej i sportu na terenie objętym działaniem Stowarzyszenia.
 13. Inicjowanie, promowanie oraz realizowanie przedsięwzięć wspierających rozwój przedsiębiorczości.
 14. Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
 15. Ochrona dziedzictwa kulturowego w tym tradycyjnych obrzędów , folkloru i gwary.

 

Kalendarz wydarzeń

FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Zimowe utrzymanie dróg 2019/2020
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
Folder Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
FESTIWAL BIEGÓW
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
BIP Zamówienia
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
Program "Czyste Powietrze"
MIODNY SZLAK

Na skróty: