Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łomnica Zdrój „Łomniczanie"

dodano: 12.05.2016

  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łomnica Zdrój
„Łomniczanie"
33-351 Łomnica Zdrój
Prezes Stowarzyszenia - Zofia Franczak

Strona www w ramach projektu "Wszystkie drogi prowadzą do Łomnicy"

0000292214
120612196
734-32-82-065

Celem Stowarzyszenia jest realizacja następujących zadań: 

 1. Integracja społeczności lokalnej działających głównie w sferze turystycznej.
 2. Tworzenie i rozwój usług turystycznych wokół lokalnych atrakcji turystycznych.
 3. Promocja działania obszaru działania stowarzyszenia.
 4. Gromadzenie i aktualizacja informacji o atrakcjach i służbach turystycznych.
 5. Wspieranie rozwoju lokalnej turystyki i agroturystyki.
 6. Inicjowanie opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej.
 7. Prowadzenie moritoringu w zakresie turystyki.
 8. Współpraca z Urzędem Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój oraz innymi instytucjami i jednostkami samorządu terytorialnego w tym z Regionalną Organizacją Turystyczną.
 9. Rozwój ochrony środowiska.
 10. Współpraca przygraniczna.
 11. Rozwój różnych dyscyplin sportu oraz stałe podnoszenie jego poziomu.
 12. Organizowanie rozwoju kultury fizycznej i sportu na terenie objętym działaniem Stowarzyszenia.
 13. Inicjowanie, promowanie oraz realizowanie przedsięwzięć wspierających rozwój przedsiębiorczości.
 14. Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
 15. Ochrona dziedzictwa kulturowego w tym tradycyjnych obrzędów , folkloru i gwary.

 

Kalendarz wydarzeń

DYSTRYBUCJA
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FESTIWAL BIEGÓW
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
BIP Zamówienia
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: