Protokoły z Sesji Rady Miejskiej (2018-2023)

dodano: 13.11.2018

PROTOKOŁY Z SESJI RADY MIEJSKIEJ
PIWNICZNEJ - ZDROJU

kadencja: 2018 - 2023

Rok 2022

 

Rok 2021

 

Rok 2020

 

Rok 2019

 

Rok 2018

 

Protokoły publikowane są po ich przyjęciu przez Radę Miasta i Gminy Piwnicznej - Zdroju.
Przyjęcie protokołu odbywa się na sesji następnej.

Kalendarz wydarzeń

Wybory do Sejmu i Senatu 2023
Wybory do Izb Rolniczych 2023
DYSTRYBUCJA
Harmonogram wywozu odpadów na 2022 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
MAŁOPOLSKA
Program "Czyste Powietrze"
FACEBOOK
Wykup gruntów
EKOINTERWENCJA
KOMUNIKATY PM10
CEEB
Platforma eZamawiający
ANKIETA BAZA PZ
„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.
BIP Zamówienia
PFRON
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
MIODNY SZLAK

Na skróty: