Zimowe utrzymanie dróg sezon 2019/2020

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju kontakt telefoniczny 18 446 40 33
 
Do pobrania:
 
Zgłoszenia i uwagi dotyczące stanu dróg i ciągów komunikacyjnych/pieszych można zgłaszać osobiście w godzinach pracy Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju.
 
Utrzymanie ciągów pieszych
Zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy właściciele nieruchomości są zobowiązani m.in. do uprzątnięcia chodnika bezpośrednio przyległego do terenu nieruchomości ze śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń poprzez:
  • odgarnięcie z chodnika w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych,
  • podjęcie działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika, przy czym piasek lub inne materiały użyte do tych celów należy uprzątnąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich zastosowania.
Użyte do zwalczania śliskości materiały nie mogą stanowić zagrożenia dla środowiska naturalnego i użytkowników terenów.
Zarządcy dróg publicznych zobowiązani są do usuwania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodnika przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej.
Zgodnie z powyższym, obowiązek utrzymania ciągów pieszych przylegających do terenów publicznych gminy Piwniczna-Zdrój należy do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju. Utrzymywane przez Zakład chodniki na terenie miasta to:
Rynek- przy UMiG, koło Szalet , ul.Rzeszutki – Ośrodek zdrowia, plac targowy
Schody: ul.Ogrodowa i ul.3-go Maja, ul. Marciszewskiego przy podstacji pogotowia, ul. Kolejowa od strony placu Jana Pawła II i rejon skweru k/Zameczku , ul.Kościuszki - od strony Popradu , i od ul.Leśnej do parku Zdrojowego, w rejonie Małej Pijalni do wjazdu na Kokuszkę
Chodnik nad potokiem Czercz i odnoga w kier.Szczawnickiej, ul.Daszyńskiego na skarpie k/figury, ul. Gąsiorowskiego
Kładka na Hanuszowie i przy stacji PKP Zdrój, most na Głębokie.

Kalendarz wydarzeń

Na skróty: