ZAWIADOMIENIE: XXVI Sesja Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju 15.09.2020 r.

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że XXVI Sesja Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju,
odbędzie się w dniu 15 września 2020 r. (wtorek) o godz. 10:00
w sali narad Urzędu Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju.

 

PORZĄDEK OBRAD SESJI

CZEŚĆ I - WSTĘPNA

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

CZEŚĆ II – PODJĘCIE UCHWAŁ

1. Uchwała w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2020.

2. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.

3. Uchwała w sprawie realizacji inwestycji "Budowa obwodnicy Piwnicznej w ciągu drogi krajowej DK87" i ustalenia kierunków działań burmistrza, zmierzających do zapobieżenia realizacji w Dolinie Popradu korytarza dla ruchu towarowego przez przejście graniczne Piwniczna/Mniszek".

4. Uchwała w sprawie uchwalenia „Regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój"

5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.

6. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka strukturalna „A.I” – MIASTO.

7. Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Zubrzyku.

8. Uchwała w sprawie określenia kierunków działań Burmistrza Piwnicznej-Zdroju.

CZĘŚĆ III - KOŃCOWA

1. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania, opinie.

2. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Adam Musialski

W związku z trwającym na terenie kraju stanem epidemii Sesja Rady Miejskiej odbędzie się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. przy udziale tylko i wyłącznie radnych, Burmistrza oraz pracowników związanych z jej przebiegiem i obsługą. Relacja z Sesji dostępne będzie na stronie www.piwniczna.sesja.pl

 

Zawiadamiamy, że wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju,

odbędzie się w dniu 15 września 2020 r. (wtorek) o godz. 900

w sali narad Urzędu Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju

Program wspólnego posiedzenia Komisji Rady:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Zaopiniowanie materiałów na XXVI Sesję Rady Miejskiej.

3. Wolne wnioski.

4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący poszczególnych Komisji

Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju

W związku z trwającym na terenie kraju stanem epidemii oraz ograniczeniami lokalowymi wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej odbędzie się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. przy udziale tylko i wyłącznie radnych, Burmistrza oraz pracowników związanych z jej przebiegiem i obsługą.

Kalendarz wydarzeń

BASEN NA RADWANOWIE
W KRAJ PIWNICZNA
Facebook
Znad Popradu
Miasta Partnerskie

Na skróty: