ZAWIADOMIENIE: XXI Sesja Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju 31.03.2020 r.

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że XXI Sesja Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju,
odbędzie się w dniu 31 marca 2020 r. (wtorek) o godz. 09:00
w sali narad Urzędu Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju

 

PORZĄDEK OBRAD SESJI

CZEŚĆ I - WSTĘPNA

1. Otwarcie obrad Sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady.

CZĘŚĆ II – PODJĘCIE UCHWAŁ

1. Uchwała w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2020.

2. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.

3. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Nowosądeckiego.

4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie ograniczonego zarządzania drogą powiatową nr 1518 Piwniczna-Wierchomla Wielka w granicach pasa drogowego

5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie ograniczonego zarządzania drogą powiatową nr 1519 Piwniczna- Łomnica Zdrój  w granicach pasa drogowego.

6. Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój

7. Uchwała w sprawie likwidacji Przedszkola Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju.

8. Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Piwnicznej-Zdroju.

9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

10. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Piwnicznej-Zdroju Pana Dariusza Chorużyka.

CZĘŚĆ III – KOŃCOWA

1. Zakończenie obrad Sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Adam Musialski

UWAGA!

W związku z wprowadzonym na terenie całego kraju stanem epidemii Sesja Rady Miejskiej odbędzie się wyłącznie przy udziale Radnych oraz pracowników Urzędu z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Zachęcamy do obejrzenia transmisji na stronie www.piwniczna.sesja.pl

Kalendarz wydarzeń

W KRAJ PIWNICZNA
Facebook
Znad Popradu
BASEN NA RADWANOWIE
Miasta Partnerskie

Na skróty: