Wypłata świadczeń z Ośrodka Pomocy Społecznej

HARMONOGRAM WYPŁAT GOTÓWKOWYCH REALIZOWANYCH

W KASIE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIWNICZNEJ-ZDROJU

WEDŁUG PONIŻSZEGO HARMONOGRAMU OPS


  • Realizacja świadczenia wychowawczego „500+”  w formie przelewu: do 15 dnia każdego miesiąca
  • Realizacja zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych i pielęgnacyjnych w formie przelewu: do ostatniego dnia każdego miesiąca

Kalendarz wydarzeń

Na skróty: