Wanda Łomnicka-Dulak otrzymała nagrodę im. Romana Reinfussa

Wanda Łomnicka-Dulak, regionalistka, poetka, ponad 30-letni członek ZR Dolina Popradu ambasadorka folkloru i kultury górali nadpopradzkich, otrzymała III Nagrodę im. Romana Reinfussa. Nagroda przyznawana jest przez Zarząd Województwa Małopolskiego za wybitne i szczególne osiągnięcia w dziedzinie zachowania lokalnej tożsamości kulturowej w Małopolsce. Kandydaturę Wandy Łomnickiej-Dulak zgłosił Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Piwnicznej-Zdroju.

Gala wręczenia nagród odbyła się na Zamku w Dębnie w poniedziałek 7 października 2019. Laureaci odebrali nagrody z rąk Anny Pieczarki, członka Zarządu Województwa Małopolskiego. Galę prowadziła Monika Gubała dyrektor Departamentu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji UMWM. W imieniu MGOK gratulacje laureatom złożył dyrektor Piotr Maślanka.

Nagroda Województwa Małopolskiego im. Romana Reinfussa ma charakter indywidualny i przyznawana jest za całokształt dokonań oraz za realizację wartościowych projektów na obszarze Małopolski w zakresie:

  • ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego,
  • ochrony dóbr materialnej kultury lokalnej, w tym sztuki ludowej i rzemiosła artystycznego,
  • ochrony dóbr niematerialnej kultury lokalnej, w szczególności ochrony tradycji, folkloru, technologii, historycznych i tradycyjnych nazw, gwary oraz ochrony tzw. ginących zawodów i upowszechniania wiedzy o zawodach, które już wyginęły,
  • upowszechniania wiedzy o wartości i znaczeniu dziedzictwa kulturowego lokalnego m. in. poprzez organizowanie wystaw, koncertów, festiwali, konkursów oraz innych wydarzeń artystyczno-kulturalnych.

Nagroda jest przyznawana – w oparciu o rekomendacje Kapituły Nagrody oraz stosowną uchwałę Zarządu Województwa Małopolskiego – w trzech stopniach: I Nagroda, II Nagroda i III Nagroda.

W roku 2019 laureatami zostali:

  • I Nagroda - URSZULA GIEROŃ
  • II Nagroda – DR MAGDALENA KWIECIŃSKA
  • III Nagroda – WANDA ŁOMNICKA–DULAK,

Wyróżnienia:

  • STANISŁAW SZCZEPAN CICHOŃ
  • STANISŁAWA GÓRKIEWICZ

Więcej informacji: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/kultura/wreczono-nagrody-im-romana-reinfussa

 

Autor: Biuro Prasowe UMWM

Fot.: MGOK w Pwinicznej-Zdroju

Kalendarz wydarzeń

BASEN NA RADWANOWIE
W KRAJ PIWNICZNA
Facebook
Znad Popradu
Miasta Partnerskie

Na skróty: