Spotkanie z Radnymi Miasta i Gminy w sprawie realizacji projektu na Nakle w Piwnicznej-Zdroju

W dniu 23.07.2020 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Piwnicznej-Zdroju odbyło się spotkanie z Radnymi Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w sprawie realizacji projektu „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Nakła wraz z budową tras wielofunkcyjnych w tym kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Poprad” przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).

Na realizację zadania została podpisana umowa z Firmą Budownictwo Mosty Drogi BMD Sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70. Wartość umowy: 9 772 227,00 PLN

Celem ogólnym projektu jest poprawa atrakcyjności miasta i gminy Piwniczna-Zdrój oraz wzmocnienie jej turystycznej i gospodarczej funkcji poprzez wykorzystanie istniejących zasobów i potencjału.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: IV kwartał 2020 r.

Projekt realizowany jest w systemie zaprojektuj – wybuduj i obejmuje: zagospodarowanie terenu Nakła poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego, zagospodarowanie terenu po byłym zakładzie komunalnym, budowę kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Poprad.

Podczas spotkania Radni zostali zapoznani z zakresem projektu oraz zostali poinformowani o zaawansowaniu realizacji projektu tj.  wybudowano pumptrack, wykonano kanalizację sanitarną, kończone są prace przy budowie   ścieżek pieszo – rowerowych, zamontowano ławki i kosze, trwają prace wykończeniowe w budynku socjalnym, zabetonowano całą konstrukcję nośną kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Poprad.

Jest to kolejny projekt, który wpłynie na poprawę wizerunku Piwnicznej-Zdroju, jak również zwiększa ofertę turystyczną Miasta. Należy pamiętać, że Piwniczna-Zdrój to miejsce, gdzie można z całą rodziną spędzać aktywnie czas.  

Dariusz Chorużyk

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju

Kalendarz wydarzeń

BASEN NA RADWANOWIE
W KRAJ PIWNICZNA
Facebook
Znad Popradu
Miasta Partnerskie

Na skróty: