Spotkanie na temat porządku i bezpieczeństwo mieszkańców Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój

W dniu 10 września 2019 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój miało miejsce spotkanie, którego celem było omówienie zagadnień związanych z porządkiem oraz bezpieczeństwem mieszkańców Miasta i Gminy. W spotkaniu udział wzięli Burmistrz Dariusz Chorużyk wraz z zastępcą Dariuszem Reśko, dyrektorzy podległych jednostek organizacyjnych, a także przedstawiciele Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej, GOPR-u, radca prawny oraz radni.

Podczas spotkania zostały przedstawione i omówione tematy dotyczące m.in. przygotowań do „Akcji zima”. Informacje w tym zakresie przedstawiła Pani Renata Nowak – Dyrektor MZGIM i kolejno dyrektorzy jednostek organizacyjnych miasta oraz zaproszeni komendanci służb i straży. Zgromadzeni wysłuchali również informacji przedstawicieli GOPR odnośnie charakteru ich pracy na terenie naszego miasta oraz przedstawili problemy z jakimi borykają się na co dzień podczas służby.

W dalszej części spotkania omówiono zaganiania związane z bezpieczeństwem mieszkańców Miasta i Gminy w szczególności: dzieci, osób starszych i chorych.  W tej części Urszula Sikorska - dyrektor ZEAS przedstawiła działania prowadzone w szkołach na naszym terenie mające na celu poprawę bezpieczeństwa, a w szczególności: sprawdzenie stanu technicznego szkół, udział w programach profilaktycznych, spotkaniach z przedstawicielami straży, policji oraz przedstawicielami poradni uzależnień.

Grzegorz Chochla - Dyrektor OPS przybliżył kwestie związane z pomocą osobom starszym i niedołężnym. Dodatkowo omówił kwestie związane z programem dożywiania dzieci i osób potrzebujących „Posiłek w szkole i w domu” oraz Programem Operacyjnym – Pomoc Żywnościowa. Przedyskutowana została również sprawa osób nietrzeźwych w kontekście nadchodzącej zimy - jakie powinny zostać podjęte starania, aby uniknąć zagrożenia związanego z niskimi temperaturami.

Podczas spotkania padło wiele propozycji działań jakie należy podjąć, aby zapewnić jak największe poczucie bezpieczeństwa mieszkańcom Piwnicznej-Zdroju.

Kalendarz wydarzeń

11
Rozkład jazdy pociągów 01.09.2019 - 19.09.2019
W KRAJ PIWNICZNA
Facebook
Znad Popradu
BASEN NA RADWANOWIE
Miasta Partnerskie

Na skróty: