Przemoc w rodzinie

dodano: 18.06.2019

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest rozwiązywaniem problemów związanych z przemocą w rodzinie, w sposób zindywidualizowany, kompleksowy i adekwatny do zaistniałej sytuacji oraz oparty na zasadzie współdziałania z osobami, instytucjami i innymi podmiotami zajmującymi się tematyką przemocy w rodzinie. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele różnych grup zawodowych – reprezentujących przede wszystkim instytucje publiczne.

Spotkania Członków Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się raz na kwartał. Ponadto grupy robocze Zespołu Interdyscyplinarnego zbierają się w przypadkach kryzysowych, wymagających szybkiego reagowania.

Wszelką pomoc można uzyskać w Punkcie Konsultacyjnym ds. Przemocy w Rodzinie, w każdy wtorek w godzinach od 13:00 do 15:30 i w piątek w godzinach od 7:30 do 9:00 w OPS Piwniczna-Zdrój, ul. Chrobrego 2, gdzie można otrzymać bezpłatną, fachową pomoc.

Kalendarz wydarzeń

ETS 2020
BO Małopolska
Powszechny Spis Rolny 2020
ORANGE ŚWIATŁOWÓD
Krakowski Park Technologiczny
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Rozkład jazdy pociągów 01.09.2019 - 19.09.2019
Harmonogram wywozu odpadów na 2020 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
Miasta Partnerskie
Facebook
Znad Popradu
KRD

Na skróty: