Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej

Dyrektor OPS

Grzegorz Chochla

Komórka organizacyjna

ds. księgowo-kadrowych

Teresa Cycoń - Główna Księgowa

Aneta Lorek – Pracownik administracyjny

Komórka ds. pomocy rodzinie:

świadczenia rodzinne,

świadczenia wychowawcze,

fundusz alimentacyjny,

świadczenie dobry start

Elżbieta Łomnicka – Inspektor

Angelika Kowalska – St. Referent

Agata Kotarba – Referent

 

Komórka ds. świadczeń socjalnych

 

Danuta Długosz – Starszy pracownik socjalny

Czesława Kożuch - Specjalista pracy socjalnej (obsługa kasy)

Zofia Lebdowicz - Specjalista pracy socjalnej

Maria Tokarczyk – Specjalista pracy socjalnej

Jolanta Rutka – Pracownik socjalny ds. pierwszego  kontaktu

Aleksandra Maślanka – St. Referent ds. świadczeń socjalnych, realizacja ustawy o Karcie Dużej Rodziny

Monika Kieblesz – Asystent Rodziny

Katarzyna Barnowska - Opiekun

 
 

 

Kalendarz wydarzeń

Na skróty: