Posiedzenie Polsko-Słowackiej Podgrupy Roboczej ds. transgranicznych w Piwnicznej-Zdroju

W dniu dzisiejszym, tj. 20 września 2019 w godz. 9:00 - 13:00, odbędzie się w sali obrad Urzędu Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju posiedzenie Polsko-Słowackiej Podgrupy Roboczej ds. transgranicznych. Na szczeblu rządowym w posiedzeniu będą uczestniczyli po stronie polskiej przedstawiciele Departamentu Transportu Drogowego oraz Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Infrastruktury, po stronie słowackiej - przedstawiciele Departamentu Infrastruktury Drogowej w Ministerstwie Transportu i Budownictwa.

Zaprosiliśmy Starostów: Nowotarskiego, Tatrzańskiego, Nowosądeckiego, Żywieckiego, Gorlickiego oraz Burmistrzów i Wójtów gmin sąsiadujących.

Podgrupa stawia sobie za cel wypracowanie konkretnych wniosków dotyczących usprawnienia funkcjonowania komunikacji autobusowej na obszarach przygranicznych między Polską i Słowacją. Przyjęte wnioski będą przekazane do wnioskowania w trybie legislacyjnym a następnie do faktycznej realizacji przewozów pasażerskich.

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju

(-) Dariusz Chorużyk

Kalendarz wydarzeń

11
Rozkład jazdy pociągów 01.09.2019 - 19.09.2019
W KRAJ PIWNICZNA
Facebook
Znad Popradu
BASEN NA RADWANOWIE
Miasta Partnerskie

Na skróty: