Podpisanie porozumienia w sprawie realizacji projektów skierowanych do dzieci z terenu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój

W dniu 20 września 2019 roku w  Urzędzie Miejskim w Piwnicznej-Zdroju podpisano Porozumienie pomiędzy Miastem i Gminą Piwniczna-Zdrój a Fundacją Rozwoju Regionów z siedzibą w Nowym Sączu dotyczące realizacji dwóch projektów pn.: Wczesne wykrywanie wad rozwojowych u dzieci w wieku szkolnym w zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy w województwie małopolskim oraz Wczesne wykrywanie wad  wzroku u dzieci w wieku 5 lat”  realizowanego w ramach działania 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie.

Projekty skierowane są do dzieci z terenu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój uczęszczających do: Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju, Szkoły Podstawowej nr 2 w Piwnicznej-Zdrój, Szkoły Podstawowej w Łomnicy Zdroju, Szkoły Podstawowej w Głębokiem, Przedszkola Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju, Przedszkola Nr 3 w Piwnicznej-Zdroju, Przedszkola Nr 4 w Młodowie.

Kalendarz wydarzeń

W KRAJ PIWNICZNA
Facebook
Znad Popradu
BASEN NA RADWANOWIE
Miasta Partnerskie

Na skróty: