PortalPoczta IAPPodworko IAP
2014-10-21     Celiny, Hilarego, Janusza     "Największym urokiem świata jest urok drugiego człowieka" - Zofia Nałkowska    

Jesteś tutaj:
Strona główna -> Projekty UE -> Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 -> Uatrakcyjnienie szlaku Eliaszówka z budową wieży widok. oraz renow. i zagosp. parku Węgielnik-Skałki
Uatrakcyjnienie szlaku Eliaszówka z budową wieży widok. oraz renow. i zagosp. parku Węgielnik-Skałki

   

Uatrakcyjnienie szlaku turystycznego Eliaszówka z budową wieży widokowej oraz renowacja i zagospodarowanie parku Węgielnik-Skałki
w Piwnicznej-Zdroju
  

Całkowita wartość projektu: 2 494 399,00 zł 

Wysokość dotacji: 1 870 799,25 zł (75% kosztów kwalifikowanych) 

Beneficjent: Miasto i Gmina Piwniczna - Zdrój 

Termin realizacji projektu: 27.01.2012 – 31.12.2013

 

Dofinansowanie projektu Uatrakcyjnienie szlaku turystycznego Eliaszówka z budową wieży widokowej oraz renowacja i zagospodarowanie parku Węgielnik-Skałki w Piwnicznej-Zdroju zostało przyznane w ramach Osi Priorytetowej 3. Turystyka i przemysł kulturowy Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Działania 3.1. Rozwój infrastruktury turystycznej, Schematu C: Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedmiotem projektu jest stworzenie kompleksowego produktu turystycznego poprzez uatrakcyjnienie szlaku turystycznego „Eliaszówka” oraz zagospodarowanie parku Węgilnik-Skałki. W ramach inwestycji zaplanowano:

1. uatrakcyjnienie szlaku Beskidu Sądeckiego Piwniczna-Zdrój – Eliaszówka poprzez:

 • uporządkowanie oraz wyrównanie części ścieżek, zamontowanie zabezpieczeń oraz schodów terenowych,
 • zamontowanie oznakowania kierunkowego szlaku, zamontowanie tablic informacyjnych, panoram oraz ciekawostek przyrodniczych,
 • renowację istniejących oznakowań wraz z przycięciem gałęzi,
 • montaż miejsc przystankowych oraz budowę wieży widokowej 
  i zagospodarowanie szczytu góry Eliaszówka,

2. koncepcję ścieżek rekreacyjnych park „Węgielnik-Skałki” wraz z zagospodarowaniem szczytu poprzez:

 • uporządkowanie oraz wyrównanie ścieżek, zamontowanie zabezpieczeń oraz schodów terenowych,
 • zamontowanie oznakowania kierunkowego ścieżek, zamontowanie tablic informacyjnych, panoram oraz ciekawostek historycznych,
 • renowację źródełka, krzyża przy okopach oraz terenu wokół pomnika,
 • odtworzenie okopów z okresu II wojny światowej,
 • montaż miejsc przystankowych wraz z koszami oraz budową platformy widokowej na wychodni skalnej wraz z ekspozycją i oświetleniem solarnym,
 • zagospodarowanie szczytu góry Węgielnik, poprzez montaż ekspozycji militarnej wraz z platformą, boiska oraz małego placu zabaw.

W efekcie powstanie kompleks, który poza usługami turystycznymi oferować będzie dodatkowo: usługi przewodnickie, transportowe, uzdrowiskowe czy edukacyjne

Pobierz:

RELACJA TV: "Węgielnik - Parkiem o charakterze militarnym. Uroczyste otwarcie."

 

 ©  Wszelkie prawa zastrzeżone  - TELEKOM.pl Sp. z o.o.   ||  2010      CMS - TELEKOM.pl Sp. z o.o.    ||    Design - Webmaster  - I.T. 

Licznik: