Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

WYDARZENIA

III GMINNA OLIMPIADA SPORTOWA PRZEDSZKOLAKÓW

III GMINNA OLIMPIADA SPORTOWA PRZEDSZKOLAKÓW

Data rozpoczęcia: 26/03/2019
Data zakończenia: 26/03/2019

III Gminna Olimpiada Sportowa jest zadaniem realizowanym przez uczniów Gimnazjum- Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju.

Celem Olimpiady Sportowej jest:

  • kontynuacja działań podjętych poprzednich latach
  • kształtowanie zachowań prozdrowotnych u uczestników
  • rozwijanie sprawności ruchowej u przedszkolaków
  • integrowanie grup przedszkolnych z terenu MiG Piwniczna
  • kształtowanie formy rywalizacji sportowej z zachowaniem zasad fair play
  • ćwiczenie zasad działania i komunikowania się w grupie
  • przeżycie miłych chwil w hali widowiskowo- sportowej.

Pobierz: