Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

AKTUALNOŚCI

Skorzystaj z porady prawnej za darmo!

Skorzystaj z porady prawnej za darmo!

21/03/2019

Od stycznia 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest mieszkańcom Powiatu Nowosądeckiego według nowych zasad. Z pomocy może skorzystać znacznie szerszy krąg osób zainteresowanych - bezpłatna pomoc prawna udzielana jest osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i złoży w tym zakresie pisemne oświadczenie.

Wprowadzona została również nowa forma pomocy - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, które obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Ważną zmianą wynikającą z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, jest też wymóg wcześniejszej rejestracji telefonicznej. 

Według nowych zasad, aby skorzystać z porady należy wcześniej telefonicznie umówić się na wizytę dzwoniąc pod numer telefonu 600 401 420, który uruchomiony został od stycznia 2019 roku. Telefon czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 13.00.

Gdzie i kiedy można skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?

W 2019 r. nieodpłatne porady prawne oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie Powiatu Nowosądeckiego udzielane są w obiektach:

1. Budynek byłego Liceum Ogólnokształcącego im. A. Grottgera w Grybowie, Rynek 4

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: od poniedziałku do piątku od 9.00 do 13.00.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: od poniedziałku do piątku od 13.00 do 17.00.

2. Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu, ul. Partyzantów 15

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: od poniedziałku do piątku od 9.00 do 13.00.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: od poniedziałku do piątku od 13.00 do 17.00.

3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Pawła II w Krynicy Zdroju, ul. Nadbrzeżna 3

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: od poniedziałku do piątku od 9.00 do 13.00.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: od poniedziałku do piątku od 13.00 do 17.00.

4. Zespół Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju, ul. Zdrojowa 1

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: od poniedziałku do piątku od 9.00 do 13.00.

5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. S. Reymonta w Tęgoborzy, Tęgoborze 193

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: od poniedziałku do piątku od 13.00 do 17.00.

6. Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, pokój nr 113

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: od poniedziałku do piątku od 16.00 do 20.00.

Dla kogo?

Nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie otrzyma każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową z terenu powiatu, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, istnieje możliwość udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego telefonicznie lub w miejscu zamieszkania po uprzednim telefonicznym  umówieniu wizyty.

Jak się przygotować?

Starając się o poradę w wybranym punkcie należy przede wszystkim pamiętać o tym, żeby dostarczyć prawnikowi wszystkie dokumenty dotyczące sprawy, w szczególności: umowy, akty notarialne, pisma urzędowe.

Jak uzyskać poradę?

Ustal termin wizyty dzwoniąc pod numer telefonu: 600 401 420 (telefon czynny jest w godzinach 8:00 - 13.00);

Zgłoś się w wyznaczonym terminie do punktu wyznaczonego podczas rejestracji;

Wypełnij oświadczenie;

Uzyskaj poradę;

Anonimowo przekaż swoją opinię odnośnie udzielonej porady.

 

Źródło: Powiat Nowosądecki (olsz)