Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

AKTUALNOŚCI

Związek Gmin Krynicko-Popradzkich w Muszynie. Konsultacje społeczne projektu dok. dot. Popradzkiego Parku Krajobrazowego

Związek Gmin Krynicko-Popradzkich w Muszynie. Konsultacje społeczne projektu dok. dot. Popradzkiego Parku Krajobrazowego

15/02/2019

Konsultacje społeczne projektu dokumentu dotyczącego inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej stanu przyrody w części Popradzkiego Parku Krajobrazowego obejmującej częściowo gminy Stary Sącz, Rytro, Łabowa, Krynica-Zdrój oraz w całości gminy Muszyna i Piwniczna-Zdrój

Serdecznie zapraszamy do wzięcia aktywnego udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu dotyczącego  inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej  stanu przyrody w części Popradzkiego Parku Krajobrazowego obejmującej częściowo gminy Stary Sącz, Rytro, Łabowa, Krynica-Zdrój oraz w całości gminy Muszyna i Piwniczna-Zdrój

Wspomniany dokument został przygotowany w ramach projektu pn. „ Sposoby poszukiwania synergii pomiędzy dziedzictwem przyrodniczym Popradzkiego Parku Krajobrazowego, a rozwojem społeczno-gospodarczym obszaru oraz edukacja ekologiczna”

Głównym przedmiotem projektu jest jak najpełniejsze rozpoznanie zasobów przyrodniczych gmin poprzez wykonanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej na terenie Związku Gmin Krynicko-Popradzkich  oraz przedstawienie jej wyników społeczeństwu w ramach poszerzania wiedzy ekologicznej o formach ochrony przyrody obecnych na przedmiotowym obszarze. Zaplanowane w projekcie badania mają na celu określenie stanu przyrody w części Popradzkiego Parku Krajobrazowego obejmującej częściowo gminy Stary Sącz, Rytro, Łabowa, Krynica-Zdrój oraz w całości gminy Muszyna i Piwniczna-Zdrój.

Przedstawiamy dokument inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej do konsultacji. Po przeprowadzonych konsultacjach dokument zostanie opublikowany.

Udostępniając Państwu projekt dokumentu zapraszamy wszystkich partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców zainteresowanych ochroną przyrody oraz  prężnym rozwojem wspomnianych gmin  do zapoznania się z treścią dokumentu oraz wyrażenia swoich opinii na temat jego zawartości.

Adres poczty elektronicznej ileszynski@muszyna.pl

Wersja papierowa dokumentu wraz z mapami dostępna jest w siedzibie Związku, Urząd Miasta  w Muszynie ,Biuro Projektu - pokój nr 23, tel. 18 477 79 22 w. 61

Pobierz:

 

Fot.: GeoSerwis Mapy [Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska]