AKTUALNOŚCI

Informacja o naborze wniosków o usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest

Informacja o naborze wniosków o usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest

07/02/2019

INFORMACJA O NABORZE

Wniosków o usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu prowadzi nabór wniosków o usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w ramach realizacji „Programu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu powiatu nowosądeckiego” na lata 2019 – 2020.

Pobierz: