AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna w I półroczu 2019 r.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna w I półroczu 2019 r.

30/01/2019

OGŁOSZENIE

o przetargu na sprzedaż drewna w I półroczu 2019 r.

ZAKŁAD LEŚNO - DRZEWNY

33-350 PIWNICZNA ZDRÓJ, KOSARZYSKA 19

tel./fax. (018) 446 40 44

 

zaprasza do składania ofert na zakup surowca drzewnego

 

 1. Tryb przetargu: przetarg nieograniczony ofertowy

 

 1. Przedmiot przetargu:
 • drewno wielkowymiarowe iglaste –               1500 m3
 • drewno wielkowymiarowe liściaste –              250 m3
 • drewno średniowymiarowe iglaste (S2b) –    300 m3
 • drewno średniowymiarowe iglaste (S2a) –    400 m3

 

 1. Termin sprzedaży: Luty - Czerwiec 2019 r.

 

 1. Termin i miejsce składania ofert:
 • Do dn. 13. 02. 2019 r. do godz. 830
 • Zakład Leśno-Drzewny  Piwniczna, Kosarzyska 19

 

 1. Termin i miejsce otwarcia ofert:
 • Dnia 13. 02. 2019 r. godz. 900
 • Zakład Leśno-Drzewny  Piwniczna, Kosarzyska 19

 

 1. Specyfikację warunków przetargu na sprzedaż drewna” można otrzymać w biurze Zakładu Leśno – Drzewnego w dni robocze w godz. 800 – 1400 , oraz dostępna jest  na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój www.piwniczna.pl

 

Pobierz załączniki: