Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

AKTUALNOŚCI

Wyniki konkursu na spot promujący wymianę kotłów

Wyniki konkursu na spot promujący wymianę kotłów

07/12/2018

W ramach projektu pn „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Piwniczna-Zdrój celem obniżenia poziomu niskiej emisji”RPMP.04.04.03-12-0103/17 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) Gmina Piwniczna - Zdrój zorganizowała konkurs na spot (film) zachęcający do wymiany palenisk domowych dedykowany dla uczniów klas VI-VIII i gimnazjalnych znajdujących się na terenie gminy.

Z przyjemnością  informujemy, że konkurs na spot (filmik) zachęcający do wymiany palenisk domowych został rozstrzygnięty.

Ogółem wpłynęło 15 prac. Wszystkie prace spełniły wymagania formalne. Ocenie podlegała zgodność tematu spotu z tematyką Konkursu, oryginalność podejścia do tematu i pomysł, wartość merytoryczna, wartość artystyczna i techniczna filmiku.

Komisja konkursowa/Jury w składzie: 

 1. Piotr Maślanka – dyrektor MGOK w Piwnicznej - Zdroju
 2. Teresa Ortyl – redaktor naczelna gazety „Znad Popradu”
 3. Barbara Paszkiewicz – inspektor ds. ochrony środowiska UM w Piwnicznej-Zdroju
 4. Dariusz Izworski – promocja UM w Piwnicznej – Zdroju
 5. Monika Żywczak – koordynator konkursu UM w Piwnicznej - Zdroju

wyłoniła następujących zwycięzców:

 • I miejsce: Seweryn Łomnicki – Szkoła Podstawowa nr 1 w Piwnicznej - Zdroju
 • II miejsce: Piotr Maślanka – Szkoła Podstawowa nr 1 w Piwnicznej – Zdroju
 • III miejsce: Karolina Sekuła – Szkoła Podstawowa nr 1 w Piwnicznej – Zdroju i Aleksandra Rzeźnik – Szkoła Podstawowa nr 1 w Piwnicznej – Zdroju

Wyróżnienia:

 • Konrad Kulig – Szkoła Podstawowa nr 1 w Piwnicznej – Zdroju
 • Kinga Słaby – Szkoła Podstawowa nr 1 w Piwnicznej – Zdroju
 • Emilia Toczek – Szkoła Podstawowa w Łomnicy Zdroju

LAUREATOM SERDECZNIE GRATULUJEMY! 😊

Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli  wyzwanie  i spróbowali  swoich sił  w konkursie.

Laureaci i pozostali uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozdania nagród i dyplomów w terminie późniejszym za pośrednictwem dyrektorów szkół.

Zapraszamy do obejrzenia zwycięskiego filmu: https://www.youtube.com/watch?v=KJ-xwvTn2bM&feature=youtu.be