Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

AKTUALNOŚCI

Informacja Burmistrza dot. wywieszenia wykazu nieruchomości (dzierżawa i sprzedaż)

Informacja Burmistrza dot. wywieszenia wykazu nieruchomości (dzierżawa i sprzedaż)

27/11/2018

BURMISTRZ   MIASTA  I  GMINY  PIWNICZNA -   ZDRÓJ

Informuje, że w dniu  3 grudnia 2018 r. na okres 21 dni, na  tablicy  ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój wywieszone zostaną wykazy nieruchomości, stanowiących własność Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój,  przeznaczonych do:

  • Wydzierżawienia: działka ewid.nr 1868/6  w  Piwnicznej Zdroju,ul.Zdrojowa 11
  • sprzedaży w trybie bezprzetargowym; działki ewidencyjne nr 2111/170,4206/7 położone w Piwnicznej-Zdroju.