Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

AKTUALNOŚCI

Nabór wstępnych deklaracji udziału w projekcie w ramach poddziałania 4.4.2 RPO WM (wymiana kotłów)

Nabór wstępnych deklaracji udziału w projekcie w ramach poddziałania 4.4.2 RPO WM (wymiana kotłów)

11/09/2018

Burmistrz Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój ogłasza nabór ankiet wstępnej deklaracji uczestnictwa w projekcie dla mieszkańców, chcących wymienić piece na bardziej ekologiczne (piece na biomasę, gaz, OZE).

Prowadzony nabór jest elementem przygotowania przez Gminę wniosku o dofinansowanie planowanych działań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 w ramach poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR . Podjęcie przez Miasto i Gminę działań w zakresie wymiany piecy jest uwarunkowane pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie i uzyskanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wypełnione ankiety należy składać do dnia 28 września br. w formie elektronicznej na adres gmina@piwniczna.pl lub osobiście w sekretariacie Urzędu.

Przed wypełnieniem ankiety należy zapoznać się zasadami udziału w projekcie.

Dodatkowe informacje na temat projektu można uzyskać od pon do pt w godz. 7.30 - 11.30 w Urzędzie Miasta i Gminy, ul. Rynek 20 (pokój 17) lub pod nr telefonu 18 446 40 43.

Do pobrania: