Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

AKTUALNOŚCI

Zarządzenie Burmistrza ws. opracowania budżetu na rok 2019 i zmian w WPF

Zarządzenie Burmistrza ws. opracowania budżetu na rok 2019 i zmian w WPF

26/07/2018

Zarządzenie Burmistrza ws. określenia materiałów planistycznych, założeń i wytycznych do projektu budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.

Treść zarządzenia: http://piwniczna.pl/files/UMiG-Piwniczna-Zdroj-/Zarządzenie Nr FK. projekt budż.2019.pdf