Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

AKTUALNOŚCI

VIII Gminny Konkurs Poezji Regionalnej

VIII Gminny Konkurs Poezji Regionalnej

10/07/2018

W ostatnich dniach roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej w Głębokiem odbył się VIII Gminny Konkurs Poezji Regionalnej. Celem konkursu jest popularyzacja twórczości regionalnej, rozwijanie zdolności recytatorskich oraz uczestnictwo w kulturze własnego regionu. Bardzo miłym akcentem tego święta poezji była obecność w jury cenionych poetek: M. Lebdowicz, B. Paluchowej, W. Łomnickiej-Dulak i S. Widomskiej-Fiedor, które wysłuchały wielu pięknych recytacji wierszy napisanych w języku literackim i gwarą. W konkursie wzięło udział jedenastu uczestników. Przyjechali ze swoimi nauczycielami i rodzicami z Piwnicznej- Zdroju, Łomnicy-Zdroju, Wierchomli Wielkiej oraz z Rytra.

Różnorodność wykonywanych utworów pod względem tematycznym i formalnym pozwala z satysfakcją stwierdzić, że uczniowie bardzo dobrze znają poezję lubianych i zasłużonych dla regionu poetek, rozumieją  ją i potrzebują  jej. Wszyscy młodzi recytatorzy zasługują na słowa podziwu i uznania. Podziwiano techniki wygłaszania utworu poetyckiego, warsztat aktorski i umiejętność  interpretacji. Młodzi artyści z wielkim zapałem i przejęciem zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie.  

Przewodnicząca jury, pani  M. Lebdowicz podkreśliła, że ocenie podlegały przede wszystkim opanowanie pamięciowe tekstu, dykcja, interpretacja utworu, dobór  repertuaru i ogólne wrażenie artystyczne. Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy.

Niezwykłe przeżycia artystyczne wzbogaciła tego dnia dodatkowo kapela ze Szkoły Podstawowej z Rytra, która wraz z opiekunem panem Piotrem Kuligiem przygrywała ludowe melodie. Wtórowały im śpiewem i na skrzypcach uczennice ze Szkoły Podstawowej w Głębokiem przygotowane przez panią Joannę Gumulak.

Wyniki konkursu:

kategoria gwary:
I m. -Mateusz Janczak, kl.V SP w Rytrze;
II m.- Marianna Sztuczka, kl.VI SP Wierchomli Wielkiej;
III m.- ex aequo Julia Kulig, kl.V, SP w Piwnicznej- Zdroju oraz  Gabriela Cięciwa z kl.IV b SP w Głębokiem.

kategoria język literacki:
Im-Gabriela Klaudia Kulig, kl.VI SP Głębokie
II m. Lena Gumulak, kl.V SP Głębokie
III m.- Julia Stencel, kl.IV SP Wierchomla Wielka.

Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych edycjach Konkursu Recytatorskiego oraz zapraszamy za rok do wzięcia udziału w nowych doznaniach artystycznych, a także rywalizacji w przyjaznej atmosferze.   

Bożena Stańczak