Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

AKTUALNOŚCI

Do 13 lipca br. można składać wnioski o Nagrodę im. Romana Reinfussa

Do 13 lipca br. można składać wnioski o Nagrodę im. Romana Reinfussa

10/07/2018

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przypomina, że do 13 lipca br. można składać wnioski  o Nagrodę im. Romana Reinfussa.

Nagroda przyznawana jest za wybitne i szczególne osiągnięcia w dziedzinie zachowania lokalnej tożsamości kulturowej w Małopolsce. Ustanowienie i przyznawanie wyróżnienia ma na celu promowanie dobrych wzorców w zakresie szczególnego i aktywnego zaangażowania na rzecz ochrony wszelkich elementów lokalnego dziedzictwa kulturowego. Nagroda przyznawana jest od 2012 roku.

Nagroda Województwa Małopolskiego im. Romana Reinfussa ma charakter indywidualny i przyznawana jest za całokształt dokonań oraz za realizację wartościowych projektów na obszarze Małopolski w zakresie:

  • ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego,
  • ochrony dóbr materialnej kultury lokalnej, w tym sztuki ludowej i rzemiosła artystycznego,
  • ochrony dóbr niematerialnej kultury lokalnej, w szczególności ochrony tradycji, folkloru, technologii, historycznych i tradycyjnych nazw, gwary oraz ochrony tzw. ginących zawodów i upowszechniania wiedzy o zawodach, które już wyginęły,
  • upowszechniania wiedzy o wartości i znaczeniu dziedzictwa kulturowego lokalnego m. in. poprzez organizowanie wystaw, koncertów, festiwali, konkursów oraz innych wydarzeń artystyczno-kulturalnych.

Nagroda jest przyznawana – w oparciu o rekomendacje Kapituły Nagrody i stosowną uchwałę Zarządu Województwa Małopolskiego – w trzech stopniach: I Nagroda, II Nagroda i III Nagroda. Nagroda jest przyznawana osobom – których postawa życiowa wspiera zachowanie lokalnej tożsamości kulturowej – za całokształt działalności w dziedzinie ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Nagroda finansowa o łącznej wysokości 20 000 zł jest przyznawana w trzech stopniach:

  1. I Nagroda – w wysokości 10 000 zł,
  2. II Nagroda – w wysokości 6 000 zł,
  3. III Nagroda – w wysokości 4 000 zł.

Laureaci nagrodzeni zostają nagrodą finansową oraz okolicznościowym dyplomem i statuetką.

Więcej informacji na stronie: https://www.malopolska.pl/samorzad/nagrody/kultura/nagroda-wojewodztwa-malopolskiego-im-romana-reinfussa