Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

AKTUALNOŚCI

Raport końcowy Oceny Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego za rok 2017

Raport końcowy Oceny Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego za rok 2017

02/07/2018

Fundacja Sądecka oraz Instytut Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu zapraszają do zapoznania się z raportem końcowym Oceny Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego. Warto zaznaczyć, iż Tegoroczny ranking był piątym z kolei, przeprowadzonym dla wszystkich gmin powiatów subregionu sądeckiego: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego łącznie z Miastem Nowy Sącz.

Analizowanych łącznie było 39 jednostek terytorialnych szczebla podstawowego z powiatów: gorlickiego (10), limanowskiego (12), nowosądeckiego (16) oraz Nowy Sącz.

Wykorzystane w ocenie wskaźniki w liczbie 24 zostały podporządkowane do czterech głównych kategorii, którymi są: generowanie dochodów, pozainwestycyjna działalność gospodarcza, aktywność inwestycyjna gminy, efekty polityki społecznej oraz kategoria dodatkowa najważniejsza: dynamika rozwoju.

Miasto i Gmina Piwniczna – Zdrój zajęło w dwóch z pięciu wymienionych kategorii pierwsze miejsce. Kategoriami tymi są:

  • Aktywność inwestycyjna gminy;
  • Dynamika rozwoju.

Szczegółowe opracowanie badań znaleźć można na stronie http://piwniczna.pl/files/Varia/ocena_aktywnosci_2017.pdf