Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

AKTUALNOŚCI

Informacja dot. wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i sprzedaży (bezprzetagowo)

Informacja dot. wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i sprzedaży (bezprzetagowo)

02/07/2018

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIWNICZNA - ZDRÓJ

Informuje, że w dniu 02 lipca 2018 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  i Gminy Piwniczna - Zdrój wywieszone zostaną wykazy nieruchomości, stanowiących własność Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój przeznaczonych do

Wydzierżawienia:

  • część działki ewid.nr 149 w Wierchomli Wielkiej gm. Piwniczna-Zdrój,
  • części działek ewid.nr 3170/4, 3215/2 w Piwnicznej - Zdroju
  • działki 1202/2 w piwnicznej – Zdroju

Sprzedaży w trybie bezprzetargowym

  • działki ewid. nr 3647/13, 3647/16, 4409/1 położone w Piwnicznej – Zdroju
  • działki ewid. Nr 1400/32 położonej w Łomnicy – Zdroju