Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

AKTUALNOŚCI

Informacja dot. wyłożenia książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

Informacja dot. wyłożenia książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

11/06/2018

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Piwnicznej – Zdroju

Na podstawie art. 42b ust. 1, okt. 1e Ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2017r, poz. 1295 ze zm.) oraz art. 49 Ustawy  z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) Burmistrz Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój zawiadamia że: książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, dla obwodu łowieckiego nr 243, jest wyłożona przy budynku biura Nadleśnictwa Piwniczna pod adresem ul. Zagrody 32, 33-350 Piwniczna-Zdrój  

Burmistrz
Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój
Zbigniew Janeczek