Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

AKTUALNOŚCI

Informacja Burmistrza dot. wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Informacja Burmistrza dot. wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

24/04/2018

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIWNICZNA - ZDRÓJ

Informuje, że w dniu 24.04.2018 r. na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój wywieszone zostaną wykazy nieruchomości, stanowiących własność Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, przeznaczonych do:

  • sprzedaży w trybie przetargu: działka o charakterze tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej ozn.: nr 1400/33 w Łomnicy Zdroju.