Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

AKTUALNOŚCI

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o ustaleniu lokalizacji inwestycji (budowa dworca PKP w Łomnicy Zdroju)

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o ustaleniu lokalizacji inwestycji (budowa dworca PKP w Łomnicy Zdroju)

23/04/2018

Podaje się do publicznej wiadomości obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa stylizowanego budynku dworca w miejscu spalonego obiektu – na jego wzór, wraz z zagospodarowaniem terenu (dworzec Łomnica Zdrój) na działce nr 254/31obr. Piwniczna, jedn. ewid. Piwniczna-Zdrój - miasto - na wniosek inwestora: Polskie Koleje Państwowe S.A. (Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa), w imieniu którego działa pełnomocnik: Pan Andrzej Żbik (SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce, ul. Balicka 84, 30-149 Kraków).