Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

AKTUALNOŚCI

Informacja Burmistrza dot. wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Informacja Burmistrza dot. wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

20/04/2018

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIWNICZNA - ZDRÓJ

Informuje, że w dniu 20.04.2018 r. na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój wywieszone zostaną wykazy nieruchomości, stanowiących własność Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój, przeznaczonych do:

  • sprzedaży w trybie przetargu: działka o charakterze tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej ozn. nr 2331/22 w Piwnicznej - Zdroju wraz z usytuowanym obiektem,