Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie Burmistrza o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Ogłoszenie Burmistrza o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

09/04/2018

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIWNICZNA - ZDRÓJ

Informuje, że w dniu 09 kwietnia 2018 r. na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój wywieszone zostaną wykazy nieruchomości, stanowiących własność Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, przeznaczonych do wydzierżawienia, tj:

  • części działek ewid.nr 119/4 i 695/10 w Łomnicy-Zdroju gm. Piwniczna-Zdrój,
  • części działek ewid.nr 3959/7, 719/2, 2563 w Piwnicznej-Zdroju
  • działek 4/1, 6/1, 7/1, 7/3 w Głębokiem, gm. Piwniczna-Zdrój
  • części działki ewid. nr 2111/169 w Piwnicznej – Zdroju
  • część działki ewid. nr 392 w Kokuszce